سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
با خرد است که آدمیان به ستیغ دانش [امام علی علیه السلام]